Monday, February 8, 2010

A Plane Wave Travelling Through Two Mediums


Leia Mais…

Leia Mais…

CARA MENJAWAB FIZIK KERTAS 3 BAHAGIAN B

PERINGATAN: cara permarkahan kertas 3 bahagian B untuk BIOLOGY PHYSIC dan KIMIA adalah TIDAK SAMA!Banyak calon menghadapi masalah untuk menjawab bahagian B kertas 3 untuk biology, physic, and chemistry.Sebenarnya, sekiranya calon mengetahui cara permarkahan bahagian ini, adalah senang untuk calon mendapat markah penuh.Tetapi, walaupun sama kertas 3 bahagian B, cara permarkahan biology, physic dan kimia adalah TIDAK sama.Untuk article ini saya akan berkongsi dengan anda cara permarkahan physic kertas 3 bahagian B dengan menggunakan contoh soalan. Markah penuh untuk bahagian ini adalah 12 markah. Markah akan diberi mengikut aspek berikut:1)inference (1markah)

2)hypothesis (1markah)

3)Aim (1markah)

4)MANIPULATED+RESPONDING  variables (1markah)

5)FIXED variable (1markah)

6)COMPLETE list of apparatus and materials (1markah)

7)functional diagram of apparatus (1markah)

8)State how the manipulated variable is controlled (1markah)

9)State how the responding variable is measured (1markah)

10)State how the procedure is repeated to obtain at least 5 sets of results (1markah)

11)State how the data is tabulated (1markah)

12)State how the data is analysed (1markah)

MARKAH PENUH 12 MARKAHCONTOH SOALAN

In the ocean, the water is often more calm. As the waves move towards the beach they become more distinct as shown by diagram 4.1. Study the shape and wave length shown in diagram 4.1.Based on the information and the observation above:(a)State one suitable inference(manipulated) AFFECTS (responding)perkataan affects adalah sangat penting. Biasanya aspek untuk jawapan boleh dilihat dari gambar rajah yang diberi oleh soalan. Sebagai contoh, jawapan untuk soalan ini ialah:depth AFFECTS wavelength   √markah pertama

(depth dan wavelength mengalami perubahan dalam gambar rajah)

(perkataan affects wujud)b)State one suitable hypothesis(manipulated) increase, (responding)increase

ATAU

(manipulated) derease, (responding)decrease

ATAU

(manipulated) increase, (responding)decrease (and vice versa)untuk soalan ini, perkataan increase dan decrease adalah sangat penting.

jangan memberi jawapan yang tidak pasti atau bagi jawapan inference seperti:Depth increases, wavelength will changes

ATAU

Depth affects wavelengthjawapan betul ialah

Depth increases, wavelength increases  √markah kedua(c)With the use of apparatus such as ripple tank, stroboscope and other suitable apparatus, describe an experiment framework to investigate the hypothesis stated in 4(b). In your description, state clearly the following :(i) Aim of the experiment

biasanya jawapan untuk soalan ini dapat dicari dalam soalan yang diberi.Contohnya:In the ocean, the water is often more calm. As the waves move towards the beach they become more distinct as shown by diagram 4.1. Study the shape and wave length shown in diagram 4.1.

(ocean is more depth, beach is less depth. the question ask you to study wavelength also)

 

cara menjawab yang betul ialah:

To INVESTIGATE the RELAITIONSHIP between (manipulated) and (responding)jawapan

To investigate the relationship between depth and wavelength  √markah
ketiga(ii) Variables in the experiment

apabila sampai di soalan ini, calon sepatutnya sudah tahu dan pasti dengan manipulated dan reponding variables. Sekiranya calon masih tidak dapat pastikan, sila memilih soalan lain (bahagian b ada 2 soalan kan?). Dan sekiranya selepas anda pasti dengan manipulated and reponding, anda tidak dapat mencari fixed variable, pergilah ambil PMR ulangan.

cara permarkahan di sini lebih specialMANIPULATED+RESPONDING=1markah

FIXED=1markahJawapan ialah:Manipulated variable : depth, h

Responding variable : wavelength, λ  √markah keempatfixed variable: frequency  √markah kelima(iii) List of apparatus and materials.

peringatan untuk soalan ini ialah, untuk dapat markah 1 dalam soalan ini, anda harus memberi complete set of apparatus and materials. Kalau tidak memberi semua, markah tidak akan diberi.

Cara menjawab yang baik ialah

anda boleh tinggalkan ruangan dahulu untuk soalan ini dan teruskan ke soalan seterusnya, iaitu drawing diagram dan procedure.Apabila menulis melukis dan menulis procedure, anda pasti akan teringat apa yang harus digunakan.Selain itu, soalan juga akan bagi calon sedikit apparatus dan material yang harus digunakan. untuk itu, sama ada anda suka atau tidak, anda harus menulis apparus tersebut dalam jawapan anda dan "menggunakannya" dalam procedure nanti.jawapan ialah:

D.c. power supply, ripple tank and accessories, lamp, metre rule, white paper, 5 pieces of perspecs/glass, stroboscope 
√markah keenam(iv) Arrangement of the apparatus  √markah ketujuh

calon-calon perlu draw a functional diagram, jangan lukis yang bukan-bukan sehingga hilang markah tau. Gunalah pembaris dan pencil untuk bahagian ini, kalau lukis salah boleh padam.(iv) The procedure of the experiment which includes the method of controlling the manipulated variable and the method of measuring the responding variable.State how the manipulated variable is controlled

terdapat banyak cara yang berbeza untuk experiment yang berbeza, seperti, use 1battery then use 2 and 3, use low power lense first then use high power lense dan sebagainya

The current was switched on.

The put one piece of perspecs in the ripple tank
  √markah kelapanState how the responding variable is measured

Selain perlu menyatakan cara untuk mengenal pasti responding, anda juga harus menyatakan apparatus yang digunakan untuk mendapat reponding variables

Mark the position of wave on the white paper as seen through the stroboscope

Measure the wavelength using metre rule
  √markah kesembilanState how the procedure is repeated to obtain at least 5 sets of results

Ini merupakan aspek yang TIDAK dinyatakan dalam kehendakan soalan, tetapi calon harus menulisnya untuk mendapat 1markah. Dalam menyatakan kaedah mengubah manipulated dan mendapat reponding variables, anda telah mendapat SATU set results. Oleh itu, anda harus mengulangi experiment untuk EMPAT kali lagi untuk mendapat LIMA set result. Kata kunci yang mesti ada untuk aspek ini ialah. THE PROCEDURE IS REPEATED!!The procedure was repeated for different depth by putting pieces of perspecs on top of the previous perspecs in the ripple tank 2,3,4 and 5 number of perspecs. 
√markah kesepuluh(v) The way you would tabulate the data

(manipulated variables)

(responding variables)

1

-

2

-

3

-

4

-

5

-jangan lupa letak unitnya~jawapan:  √markah kesebelas

number of perspecs

Wavelength / cm

1

-

2

-

3

-

4

-

5

-(vi) The way you would analyse the data.

cara menjawab ialah, MESTI melukis GRAPH, tetapi cuma lukis x-axis dan y-axis

x-axis label manipulated variables

y-axis label responding varialbes  √markah keduabelas

graph ini TIDAK perlu data (maksudnya jangan lukis apa-apa pada graph itu, cuma graph saja)


sumber rujukan: http://spm4all.blogspot.com/2010/01/physiccara-menjawab-physic-kertas-3.html

Leia Mais…

Saturday, February 6, 2010

Membina roket air

Video di bawah ini menunjukkan kaedah asas untuk membina sebuah roket air.

Roket tersebut boleh dibahagikan kepada 2 kategori iaitu:
1. Roket yang digunakan untuk jarak paling jauh
2. Roket yang digunakan untuk membawa payung terjun.

Di harap video ini dapat membantu pelajar dalam memahami kaedah asas untuk membina sebuah roket air.

Leia Mais…

Tuesday, February 2, 2010

Khas untuk 5SIT

Peringatan kepada semua pelajar untuk menghantar buku kerja sebelum awal bulan 3.
Kelas tambahan juga akan mula dilaksanakan selepas tamat sukan tahunan.

Leia Mais…

03/02/2010 Khas untuk kelas 4SIT

Hari rabu hadapan 10/02/2010 sila ambil perhatian tentang perkara-perkara berikut:

1. Fail Peka perlu lengkap
2. Siapkan draf untuk eksperimen pada hari tersebut.
3. Buku laporan perlu dihantar semasa waktu kelas.
4. Nota yang telah diberi perlu siap diedarkan kepada semua pelajar. (Tindakan : Ketua Kelas)

Sebarang pertanyaan sila berjumpa saya atau email saya. 'cgfirdaus@gmail.com'

Tindakan tegas akan diambil jika semua perkara tersebut tidak dipatuhi.

Leia Mais…

Barton's Pendulum

Leia Mais…

Resonance Flash

Leia Mais…

Damping Flash

Leia Mais…

wavelength flash

Leia Mais…

speed flash

Leia Mais…

period and frequency flash

Leia Mais…

amplitude flash

Leia Mais…

wavefront flash

Leia Mais…

Monday, February 1, 2010

transverse wave flash

Leia Mais…

longitudinal wave flash

Leia Mais…