Monday, November 8, 2010

CARA MENJAWAB FIZIK KERTAS 2 BAHAGIAN A

Dilampirkan bersama Kupasan Mutu Jawapan (KMJ) SPM Fizik yang mana ia mengandungi maklumat tentang prestasi calon. Kupasan terhadap prestasi calon dilengkapi dengan penjelasan tentang prestasi keseluruhan, prestasi mengikut kumpulan calon dan prestasi terperinci bagi setiap soalan.

**Hakcipta bahan KMJ ini adalah milik mutlak Lembaga Peperiksaan. Sebarang bentuk penerbitan semula selain untuk tujuan pendidikan adalah tidak dibenarkan.

Oleh itu, para pelajar cubalah menggunakan sebaik mungkin maklumat yang diperolehi ini untuk memantapkan lagi mutu jawapan yang akan di jawab di dalam peperiksaan SPM nanti.